Motion

Motion om att befolkningsgrupppen analfabeter ökar