Interpellation/fråga

Interpellation om hopptorn i Lyssnaängsbadet