Interpellation/fråga

Fråga om åtgärder för att hjälpa barn som utnyttjas