Interpellation/fråga

Fråga om trygghetslarm i hemtjänsten