Ärende

Ärende om försäljning av gamla Uppsala Buss AB samt AB Uppsala Buss som ett led i överföring av kollektivtrafiken till landstinget