Interpellation/fråga

Interpellation om när Sävja får sitt utlovade kulturcentrum