Ärende

Ärende om MHN:s timavgift för tillsyn och kontroll för Uppsala kommuns offentliga kontroll av livsmedel