Interpellation/fråga

Fråga om utbetalningar til arenabolaget har stoppats