Ärende

Ärende om förvarv av aktier i Studentstaden AB