Interpellation/fråga

Fråga om deltagande i Cykelfrämjandets granskning Kommunvelometer