Interpellation/fråga

Interpellation om hyreshöjningar vid renoveringar av lägenheter