Ärende

Ärende om bemyndigande till Uppsala Stadshus AB att teckna avtal med landstinget rörande kommunens kollektivavtal