Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige 13 december 2010