Avdelningen för miljöskydd

Avdelningen för miljöskydd hör till miljöförvaltningen och arbetar med miljöskydd inom bland annat fordonsservice, jordbruk och förorenad mark.

Avdelningschef: Monica Pettersson

Avdelningen för miljöskydd består av 13 medarbetare.

Vi är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och arbetar med

 • återkommande tillsyn av verksamheter i vårt register
 • prövning av tillstånds- och anmälningsärenden
 • klagomål och kemikalieutsläpp
 • remisser
 • kännedomsärenden
 • inventering av verksamheter i industriområden
 • projekttillsyn.

Våra arbetsområden är till exempel

 • fordonsservice
 • jordbruk
 • förorenad mark
 • avfall och deponi
 • förbränningsanläggningar
 • avloppsrening
 • kemisk industri
 • täktverksamhet
 • värmepumpar
 • köldmedia
 • akuta utsläpp.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress: Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala