Miljöförvaltningen

Information och tjänster

Anmäl om du vill ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Arrangera evenemang

Registrera livsmedelsverksamhet

Registrera om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

Starta, etablera och driva företag

Åtgärder innan schaktmassor används