Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag

 1. I korthet


  Arbetsmarknadsförvaltningen stödjer arbetsmarknadsnämnden. Allt förvaltningen gör ska leda till att fler Uppsalabor kan försörja sig långsiktigt. Här får du inblick i hur vi arbetar för att fler människor snabbare ska komma ut i arbetslivet.

  Fäll ihop
 2. Utbildning som leder till jobb


  "Jag kan verkligen rekommendera till andra som är nyanlända att gå den här utbildningen, vård- och omsorgsutbildningen, för att den leder till ett jobb", Esaias Tesfayesus, undersköterska.

  Esaias Tesfayesus har gått vård- och omsorgsutbildningen. Han jobbar som undersköterska och känner att han blivit en del av det svenska samhället.

  Som undersköterska ger du omvårdnad och omsorg till människor i särskilt boende, det egna hemmet eller på sjukhus. Mötet med människor och deras behov är en viktig del av arbetet.

  Vård- och omsorgsutbildningen är en av många yrkesutbildningar som finns inom Vuxenutbildningen i Uppsala. Gemensamt för alla yrkesutbildningar är att du har nära kontakt med arbetsgivare och flera praktiktillfällen under studietiden. Efter utbildningen har du stora chanser till jobb.

  Du kan läsa mer om yrkesutbildningar på Vuxenutbildningens webbplats.

  Fäll ihop
 3. Från extratjänst till jobb


  "Alla som får den här möjligheten borde prova en extratjänst. För att det är ett sätt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.", Fissha Amine, lagerbetare på Apotea.se

  Fissha Amine har haft en extratjänst på kommunens cykelverkstad i Kåbo. Idag är han anställd på Apotea.se.

  2017 beslutade politiken att Uppsala kommun skulle satsa på extratjänster tillsammans med Arbetsförmedlingen. Extratjänster är en arbetsmarknadspolitisk anställning som finansieras av staten. De kan ge både nyanlända och långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden.

  Uppsala kommun har som mål att tillsätta 700 extratjänster fram till 31 december 2018. Tack vare ett starkt engagemang och gemensamma insatser kommer målet att uppnås.

  Det finns personer med extratjänster inom i många av kommunens verksamheter. De jobbar som extraresurser inom till exempel äldrevård, skola, funktionshinderomsorg, administration och parkförvaltning.

  Majoriteten av de som har extratjänster i Uppsala studerar svenska samtidigt.

  Du kan läsa mer på sidan om extratjänster

  Fäll ihop
 4. Företagsgruppen matchar rätt


  Lars Söderquist

  ”Vi har haft kontakt med företagsgruppen i ett år nu. Hittills har vi rekryterat två personer och det kan säkert bli fler", Lars Söderquist, skadeverkstadschef Upplands motor

  Plåtskadeverkstaden på Upplands Motor i Uppsala har anställt två personer genom företagsgruppen på arbetsmarknadsförvaltningen. Och det kan bli fler eftersom det är svårt att rekrytera personal till verkstaden på traditionell väg.

  Lars Söderquist är skadeverkstadschef på Upplands Motor. I verkstaden jobbar 35 personer och 14 av dem är plåtslagare. De riktar, lackar om och snyggar till krockskadade bilar. Tyvärr är det få som utbildar sig till plåtslagare och det är svårt att hitta personal. Därför är samarbetet med företagsgruppen extra värdefullt.

  – Vi har haft kontakt med företagsgruppen i ett år nu. Hittills har vi rekryterat två personer och det kan säkert bli fler, säger Lars.

  Företagsgruppens arbete är en del av arbetsmarknadsavdelningens uppdrag att lotsa uppsalabor till egen hållbar försörjning. Karin Karelius, som arbetar i gruppen ringde Lars i början av 2017. Telefonsamtalet ledde till ett möte där Karin informerade om företagsgruppens arbete och presenterade två kandidater.

  – Båda killarna fick två månaders praktik hos oss. En av dem hade erfarenhet från branschen men saknade referenser eftersom han kommit till Sverige nyligen. Den andra hade inte arbetat med plåtskador tidigare och hade inte heller haft något jobb på länge. Men han hade en personlighet som passade, berättar Lars.

  Karin kontaktade Lars vid ett par tillfällen under praktikperioden för att följa upp hur det fungerade. Och när praktiken var slut träffades de för att prata om hur de skulle gå vidare.

  – Eftersom båda gjorde ett bra jobb här på verkstaden så erbjöd vi dem anställning efter praktikperioden.

  Företagsgruppen sänker tröskeln till arbetsmarknaden för personer som är utan jobb samtidigt som de hjälper arbetsgivare med rekryteringsbehov. Just matchningen är viktig. Det kan bli en fullträff, även om individen saknar relevant erfarenhet och utbildning. Personliga egenskaper som kommer fram vid ett möte kan ofta vara viktigare.

  – Praktiken gör att vi som arbetsgivare vågar prova och det är ju likadant för den som kommer till oss. Om det känns rätt för båda parter efter testperioden, och det leder till en anställning, så är alla vinnare, avslutar Lars.

  Fäll ihop
 5. Snabbare väg till svensk läkarlegitimation


  Nansalmaa Baksukh

  Foto: Rosie Alm

  "Jag försöker hela tiden lära mig hur man ska vara som svensk. Ska jag fungera som läkare och kommunicera med patienter på ett bra sätt måste jag anpassa mig till svensk kultur",Nansalmaa Baksukh, utbildad läkare i hemlandet Mongoliet.

  Nansalmaa Baksukh är utbildad läkare i hemlandet Mongoliet. Hon har precis avslutat SFA-medicin, en utbildning som riktar sig till nyanlända med medicinsk yrkesbakgrund. Nu har Nansalmaa siktet inställt på att bli barnläkare.

  – Jag var färdig med mina studier till läkare och hade planerat ett liv i Mongoliet tillsammans med min man. Då fick vi besked om att han blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till Sverige som kvotflykting, säger Nansalmaa.

  Nansalmaas man flyttade först. Ett år senare kom hon och barnen. Nu har familjen bott i Sverige i tre år och Nansalmaa har just avslutat den ettåriga utbildningen SFA-medicin.

  – Det har varit både lärorikt och inspirerande att lära känna den svenska sjukvården genom teori och studiebesök.

  Under utbildningen har Nansalmaa arbetat halvtid som undersköterska på ett korttidsboende. Och det räknar hon med att fortsätta göra tills hon får sin läkarlegitimation, vilket kommer att ta lite tid.

  – Jag och min man kämpar och hjälps åt, vi måste ju försörja oss. Men även om det känns svårt ibland är vi jätteglada att ha kommit till Sverige. Och vi trivs bra i Uppsala. Det är en öppen stad med många kulturer. Här finns också möjligheter att plugga vidare. Jag siktar på att vidareutbilda mig till barnläkare.

  Snabbare till arbete

  Yrkesinriktad språkutbildning SFX riktar sig till personer som har yrkeskompetens från ett annat land. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. Inom SFX är svenskundervisningen inriktad på yrkesspråket. De studerande lär sig hur yrket och arbetsmarknaden fungerar i Sverige.

  En del av SFX riktar sig till de som har en akademisk examen – SFA. SFA-medicin riktar sig till personer med medicinsk yrkesbakgrund som till exempel sjuksköterska, tandläkare, läkare eller apotekare. Målet är att ta till vara på nyanländas kompetens.

  Du kan läsa mer om Sfx-utbildningar på Vuxenutbildningens webbplats 

  Fäll ihop
 6. Innovativt och effektivt


  Ida Bylund Lidman

  "Vi ligger i framkant när det gäller digitalisering, men det har varit en lång resa. Den började redan 2014 och medarbetarna har varit delaktiga hela vägen", Ida Bylund Lindman, avdelningschef försörjningsstöd och nyanlända.

  Avdelningen försörjningsstöd och nyanlända inom Uppsala kommun var tvåa i Sverige med e-ansökan för försörjningsstöd. Nu förbereder avdelningen nästa steg. I början av 2019 tar en robot över arbetet med att handlägga ansökningar, för att ytterligare effektivisera processen.

  Möjligheten att söka försörjningsstöd digitalt är uppskattad, både bland socialsekreterarna och bland de som söker försörjningsstöd. Med e-ansökan kan klienter ansöka hemifrån och se beslut och utbetalningar. Socialsekreterarna får färre frågor och administrationen har minskat. Istället kan de jobba mer med socialt arbete. De träffar klienter, kartlägger behov och upprättar planer. Målet är att fler ska nå självförsörjning och att perioden med försörjningsstöd ska minska. I dag är den knappt sju månader.

  Ida Bylund Lindman är chef för avdelningen försörjningsstöd och nyanlända och leder förändringsarbetet:

  – Vi ligger i framkant när det gäller digitalisering men det har varit en lång resa som började redan 2014. Medarbetarna har varit delaktiga hela vägen och har förändrat sitt arbetssätt, analyserat och kommit med förslag, säger Ida.

  Medarbetarnas delaktighet bidrog till att införandet av e-ansökan i januari 2017
  gick bättre än de hoppats. Redan första månaden sökte fler än hälften via webben.

  – Målet är att alla ansökningar ska komma in den vägen. I dag är vi uppe i 70 procent, säger Ida.

  Nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla en robot som ska handlägga ansökningar. Planen är att den ska vara i drift i februari 2019.

  – Roboten är egentligen en algoritm. Den granskar ansökan, beräknar och presenterar förslag till beslut. Socialsekreteraren fattar fortfarande beslutet men slipper den administrativa hanteringen.

  En minut kommer det att ta för roboten att hantera en ansökan medan det tar 7–15 minuter för en handläggare.

  – När roboten är på plats kommer vi att kunna lägga mer tid på att göra rätt saker. Färre repetitiva arbetsmoment betyder att vi får större möjligheter att ge klienterna ett mer aktivt stöd, avslutar Ida.

  Läs mer om hur du söker försörjningsstöd

  Fäll ihop
 7. Idéer blir verklighet


  Pia Ronnermark

  "Nu får vi till ett bättre fungerande teamarbete och det gagnar alla", Pia Ronnermark, idélämnare och verksamhetsledare för arbetsplatserna i Hammarskog och Kåbo.

  Tack vare ett förslag till Idéslussen finns det i dag två arbetsmarknadssekreterare placerade i verksamheterna i Kåbo och Hammarskog. Det förenklar samarbetet med arbetsmarknadshandledarna och ger deltagarna bästa möjliga förutsättningar att ta nästa steg mot den ordinarie arbetsmarknaden.

  Pia Ronnermark är verksamhetsledare för arbetsplatserna i Hammarskog och Kåbo. Där finns ungefär 100 platser för arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar. Platserna är till för arbetslösa personer som behöver mer stöd än de kan få på en vanlig praktikplats. De snickrar, lagar cyklar, odlar, sysslar med naturvård, arkiverar och mycket annat.

  Arbetsmarknadshandledare jobbar nära deltagarna och ser till att de får just det stöd som behövs.

  – Vägen till praktiken hos oss går via en arbetsmarknadssekreterare, som träffar deltagaren och gör en kartläggning. Sedan tar de fram en plan tillsammans och praktik inom en av våra verksamheter kan vara en del av planen, berättar Pia.

  Tidigare hade Kåbo och Hammarskog kontakt med många olika arbetsmarknadssekreterare. Det kunde ta lång tid att lösa frågor och arbetsmarknadssekreterarna hade inte möjlighet att vara helt insatta i verksamheten.

  – Jag såg många fördelar med att ha arbetsmarknadssekreterare som jobbade närmare våra arbetsplatser i Kåbo och Hammarskog.

  Därför skickade Pia in ett förslag till Idéslussen.Det ledde till att hon och en kollega fick presentera idén för arbetsmarknadsavdelningens ledningsgrupp.En tid senare fick Pia besked om att det skulle bli verkstad av hennes förslag.

  – Sedan september 2018 har vi två arbetsmarknadssekreterare som sitter hos oss.

  Arbetsmarknadssekreterarna har kommit närmare verksamheten. Frågor som uppstår
  kan diskuteras direkt. Dessutom är det enklare att göra uppföljningar under praktikperioden och att förbereda för deltagarens nästa steg.

  – Nu får vi till ett bättre fungerande teamarbete och det gagnar alla.

  Om Idéslussen

  Idéslussen tar till vara på och utvecklar idéer som kommer från arbetsmarknadsförvaltningens medarbetare. Den startade i oktober 2017 och ett år senare har medarbetare skickat in 62 idéer.

  Bland idéerna finns förslag om att samordna resurser som bilar, möbler och cyklar, introduktion av nyanställda, IT-stöd och verktyg, arbetssätt och organisation kring individstöd och hantering av material.

  Det har blivit verkstad av flera av idéerna och ett antal är på planerings- och utvecklingsstadiet.

  Fäll ihop
 8. Kontakt


  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Öppettider reception

  Måndag–fredag 7.45–17.00.
  Dag före helgdag 8.00–12.00.

  Synpunkter och klagomål
  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop