Protokoll

Protokoll från extra styrelsesammanträde för Uppsala Stadshus AB 3 december 2019