Kallelse

Kallelse till extra sammanträde med Uppsala Stadshus AB 15 oktober 2019