Kallelse

Kallelse, Uppsala Stadshus AB 7 september 2011