Uppsala R2 AB

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala R2 AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Tidigare hette bolaget GUC Media AB. Bolaget är vilande.