Uppsala R2 AB

Tidigare hette bolaget GUC Media AB. Bolaget är vilande.