Protokoll

Uppsala Bostadsförmedling AB, protokoll 19 april 2018