Protokoll

Uppsala Bostadsförmedling AB, protokoll 17 maj 2018