Förvaltningsbolaget Upphall KB

Förvaltningsbolaget Upphall KB ägs inte längre av Uppsala kommun.

Förvaltningsbolaget Upphall KB förvaltade fastigheterna Kungsängen 24:11 och Boländerna 27:3. Ett av bolagets syften var att genom ägande av fastigheter vara en del i den fortsatta utvecklingen av Kungsängen i Uppsalas södra del.