Förvaltningsbolaget Upphall KB

Förvaltningsbolaget Upphall KB ägs inte längre av Uppsala kommun.