Förvaltningsbolaget Upphall KB

Förvaltningsbolaget Upphall KB ägs inte längre av Uppsala kommun.

Förvaltningsbolaget Upphall KB förvaltar fastigheterna Kungsängen 24:11 och Boländerna 27:3. Uppsala kommun hyr lokaler i dessa fastigheter. Ett av bolagets syften är att genom ägande av fastigheter vara en del i den fortsatta utvecklingen av Kungsängen i Uppsalas södra del.