AB Uppsala Kommuns Industrihus

Här hittar du möteshandlingar för AB Uppsala Kommuns Industrihus.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi hyr ut kontor, industri- och lagerlokaler i Uppsala. Totalt handlar det om cirka 220 000 kvadratmeter lokalyta i cirka femtio fastigheter. Lokalerna finns både i Uppsalas centrala delar och i andra stadsdelar.

www.ihus.nu

Förtroendevalda i Industrihus

AB Uppsala Kommuns Industrihus har 13 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

AB Uppsala Kommuns Industrihus

Telefon
Fax
018–50 66 99
Postadress

Salagatan 18 A

753 30 Uppsala