Organisation

Kommunens organisation består av nämnder, kontor, styrelser, förvaltningar och bolag.

Ledning

Nämnder

Förvaltningar

Råd

Bolag

Tidigare organisationer