Nyhet

VMA-signalen hördes inte i Uppsala tätort

Måndag 3 december när VMA-signalen (viktigt meddelande till allmänheten) testades hördes inte tutorna i Uppsala tätort.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har identifierat och åtgärdat felet.

Läs om VMA-signalen på dinsäkerhet.se