Nyhet

Vattenläget i Uppsala kommun

Tillgången på kommunalt vatten i Uppsala kommun är god. Däremot är det låga grundvattennivåer i små magasin för grundvatten i hela kommunen.

Kommunalt vatten i Uppsala kommun tas från stora magasin med grundvatten, och där är tillgången god. Av de som har kommunalt dricksvatten får mer än 95 procent sitt dricksvatten från brunnar i Uppsalaåsen och Vattholmaåsen. Almunge och Länna får sitt dricksvatten från Östra Långsjön.

Du som har kommunalt vatten ska vara uppmärksam på information från kommunen om läget och eventuella begränsningar i vattenanvändningen.

Det är däremot mycket låga grundvattennivåer i små magasin för grundvatten i hela kommunen. Det betyder att fastigheter med egen brunn kan drabbas av vattenbrist.

Fastigheter med egen brunn

Du som har egen brunn är ansvarig för brunnen och vattnet och du bör regelbundet kontrollera nivån i brunnen. Uppsala kommun uppmanar alla med egen brunn att kraftigt hushålla med vattnet tills nivåerna återgått till normala.

Om du drabbas av vattenbrist och inte äger din bostad ska du kontakta fastighetsägaren.

Djurhållare och fastighetsägare med fler bostäder

Du som är djurhållare eller äger flera fastigheter och behöver stora mängder vatten i volymer på kubikmeter kan kontakta Uppsala Vattens kundtjänst för vägledning.

Telefon: 018–727 94 00, vardagar 09.00–15.00 (lunchstängt 12.00–12.30)
E-post: kundtjanst@uppsalavatten.se

Du kan också kontakta företag som erbjuder utkörning av vatten.

Enskilda hushåll

Uppsala kommun har i nuläget inga tappställen för enskilda hushåll. Har du behov av mindre mängder vatten kan du höra med grannar eller bekanta som bor i ett område med kommunalt vatten.

Om vattenbristen i enskilda brunnar skulle bli omfattande och drabba många på landsbygden kan Uppsala kommun ställa i ordning särskilda platser för vatten och hygien. Mer information om det kommer då ut på uppsala.se.

Bevattningsförbud i Järlåsa, Vattholma och Skyttorp

Bevattningsförbud råder till och med den 30 september 2018 i Järlåsa, Vattholma och Skyttorp. Läs om vad bevattningsförbudet betyder på Uppsala vattens webbplats.

Tips för att spara vatten på Uppsala vattens webbplats.