Nyhet

Värt att veta om algblomning

Sommarens algblomning är igång runtom i Sverige: i hav, sjöar och andra vattendrag.

Algblomning i strandkanten på en sjö.

Algblomning i Långsjön

Uppsala län och kommun är inte förskonade. Med det här väderläget och tidpunkten på året så är inte det konstigt på något sätt. Kommunen avråder från bad på platser där algblomning har konstaterats.

Läs om Uppsalas badplatser och vilka som är drabbade av algblomning.

I Uppsala kommun är det miljöförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen som tillsammans bedömer och följer upp situationen när det gäller algblomning vid badplatser. Bedömning av algblomning sker framförallt okulärt, alltså med ögonen och utan instrument.

Daniela Mattisson, hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen i Uppsala kommun, kan berätta mer om hur kommunen hanterar algblomning:

Kan du enkelt förklara vad algblomning är?

Algblomning kallas det fenomen då växtplankton massförökas på kort tid, växer kraftigt och bildar mycket stora populationer. Vissa arter av växtplankton och cyanobakterier bildar gifter (toxiner) som kan ge negativa hälsoeffekter hos djur och människor. Algblomning förekommer i alla sorters vatten – till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag såväl i Sverige som utomlands. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Kan man verkligen upptäcka algblomning med blotta ögat?

Vi bedömer mängden alger utifrån mängden blågröna, gröna eller gulbruna slöjor som flyter omkring och ofta bildar en grötig massa längs stränder. Algerna grumlar alltså vattnet, så vi tittar på siktdjupet – om vattnet är grynigt, sörjigt, grumligt. Det är dock viktigt att poängtera att algblomningar kan ha olika färg och utseende beroende på mängd och art.

Är det alltid giftigt?

Giftigheten varierar mellan olika algarter, men kan också variera inom en och samma art. Det går inte att okulärt bedöma om algblomning är giftig eller inte. Kommunen avråder därför från bad vid algblomning, och varken människor eller djur bör bada under sådana förhållanden.

Vilka är symtomen vid en förgiftning?

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur – illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du uppvisar något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

Hur mycket vatten måste man få i sig för att bli påverkad?

Vanligtvis krävs det större mängder vatten än en kallsup för att bli dålig, så det är viktigt att avvakta och vara uppmärksam på symptom. För vuxna människor så är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Kan det fortfarande finnas toxiner i vattnet även när man inte längre kan se några alger?

Ja, toxiner från algerna kan finnas kvar i vattnet även om algerna är borta. Vi på kommunen kollar därför vattnet på badplatserna dagligen och avvaktar alltid två-tre dagar då vattnet är klart igen innan vi tar bort avrådan från bad.

Har algblomning alltid skett, eller har det ökad på senare år på grund av utsläpp?

Starkt solljus och lugnt väder så att havets ytskikt inte rörs om ger goda förutsättningar för algblomning. Dessutom behöver algerna näringsämnen som kväve och fosfor. Vissa alger kan fixera kväve från luften och behöver då endast tillförsel av fosfor. Tillskott av näringsämnen, exempelvis fosfor, kan ske genom människans övergödning, men det kan också åstadkommas genom att naturligt näringsrikt djupvatten förs upp till ytskiktet där algerna utvecklas. Vissa typer av algblomningar verkar ha ökat på senare år, men det är inget entydigt mönster och det finns tecken på att algblomningar kommer i perioder.