Nyhet

Vår Stad: i spåren av Corona – delta i enkätundersökning från KTH

Till följd av spridningen av Coronaviruset begränsas vår rörlighet i staden och tillgängligheten till viktiga funktioner i samhället reduceras. Genom denna enkätundersökning vill KTH samla underlag till forskning för att bättre förstå hur staden fungerar och påverkas i en krissituation för sina invånare. KTH vill öka förståelsen för arkitekturens och den byggda miljöns roll i relation till vilka livsvillkor som skapas.

Du får gärna gå in och svara på enkäten flera gånger i takt med att dina vanor förändras över tidDina svar hanteras helt anonymt. Resultaten kommer att redovisas på övergripande nivå och fångar mönster i staden snarare än individers beteenden. Enskilda svar kommer inte kunna urskiljas. Data och resultat kommer användas för forskningsändamål inom KTH (inom Tillämpad Stadsbyggnad och Senseable Stockholm Lab).

Tack för ditt deltagande!

Om du har frågor om enkäten

Vänligen kontakta Ann Legeby, KTH via e-post.

Läs mer om enkäten hos KTH.

Svara på enkäten.