Nyhet

Välkommen till Uppsala brandförsvars nya webbplats

Nu lanserar vi Uppsala brandförsvars nya webbplats. Där hittar du information kring vårt uppdrag i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner:

  • kommunal räddningstjänst
  • förebyggande brandskydd
  • tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor
  • sotning och brandskyddskontroll
  • brandutbildningar
  • information och rådgivning

Välkommen till uppsalabrandforsvar.se!

Mer information 

Elisabeth Löfgren, kommunikationsstrateg, Uppsala brandförsvar
E-post: elisabeth.lofgren@uppsala.se
Telefon: 018-727 31 57