Pressmeddelande

Vaksala kyrkskola byggs om till förskola

Den nya förskolan får åtta avdelningar med plats för 144 förskolebarn. För att fungera som förskola behöver Vaksala kyrkskola renoveras och byggas ut. För att kunna göra det, har Uppsala kommun beslutat att börja processen för att detaljplanelägga området. Marken ägs av Uppsala kommun Skolfastigheter AB och Uppsala kommun, och målet är att detaljplaneprocessen blir klar hösten 2018.

Behovet av nya förskoleplatser är stort i och med att många bostäder byggs i området i bland annat Östra Sala backe och Skölsta.

– Vi vill rusta upp och bevara den gamla kyrkskolan från 1870-talet och ge den en passande tillbyggnad. På så vis kan vi bevara karaktären i området och samtidigt se till så att fler föräldrar har en bra förskola nära hemmet med plats för sina barn, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Vaksala kyrkskola har en panelarkitektur, typisk för 1870-talet, men står idag tom och behöver rustas upp. Planen är att huset får fyra avdelningar med plats för 72 barn. Huset får en tillbyggnad, som även ska rymma fyra avdelningar. I den nya delen byggs också ett kök och, eventuellt, en matsal.

– Utbyggnadens utformning ska anpassas efter den gamla byggnadens läge, utbildningsförvaltningens behov och hur trafiken till förskolan ska lösas på ett tryggt sätt, säger Erik Pelling.

För att öka säkerheten, ska leveranser och sophämtning ordnas bakom förskolan via en enkelriktad genomfartsväg från Vaksala kyrkväg till Alrunegatan.
Marken mellan Alrunegatan och Vaksala Kyrka ska länka samman de rekreationsstråk som redan finns med nya, planerade sådana och kulturområden i östra delen av Uppsala.
Beslutet att starta processen fattades av plan- och byggnadsnämnden den 26 oktober.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 15 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27