Nyhet

Vad vill du att brandförsvaret ska prioritera 2020–2023?

Uppsala brandförsvar bjuder in till medborgardialog: Vad tycker du att vi ska lyfta i vårt handlingsprogram för de närmaste åren?

Hjälp oss att prioritera våra satsningar genom att svara på vår enkät senast 31 mars 2019.

Resultatet av enkäten kommer att sammanställas och presenteras på uppsalabrandforsvar.se.

Fyll i enkäten

Läs om brandförsvarets verksamhet på uppsalabrandforsvar.se