Pressmeddelande

Uttalande med anledning av explosionerna i Uppsala

På sammanträdet 11 april enades kommunstyrelsen i Uppsala kommun om ett gemensamt uttalande.

Uppsala kommuns kommunstyrelse står enade bakom ställningstagandet att denna typ av dåd är helt oacceptabla. Alla Uppsalaborna ska kunna känna sig trygga i vår kommun och vi kommer tillsammans med alla goda krafter i samhället agera för att motverka våld och kriminalitet. Kommunstyrelsen står samfällt bakom polisens arbete och hoppas att alla Uppsalabor som har gjort iakttagelser i samband med dåden hjälper polisen i brottsutredningarna. Vi kommer intensifiera de gemensamma ansträngningarna för att alla i Uppsala ska ha ett tryggt liv och känna sig trygga i Uppsala.

 

För mer information

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se