Nyhet

Uttalande från kommunstyrelsens ordförande med anledning av coronaviruset

Den allvarliga situation som råder med anledning av coronaviruset (covid-19) har knappast undgått någon. Som kommunstyrelsens ordförande följer jag utvecklingen och har tät kontakt med kommunens ledande tjänstepersoner.

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling

Detta är en allvarlig prövning för vårt samhälle, och vi kan dessvärre vänta oss att det blir värre innan det blir bättre. Kommunens krisorganisation är aktiverad och vi ser hela tiden över hur vi kan stärka beredskapen där det behövs. Nu är det viktigare än någonsin att vi visar solidaritet i vårt samhälle. 

Beredskap och förberedelse inom kommunens verksamheter har pågått sedan början av februari. Efter Folkhälsomyndighetens nya riskbedömning igår, tisdag 10 mars, har vi intensifierat arbetet och ser exempelvis över rutiner och planerar för eventuella personalbortfall och information till alla kommunens verksamheter.

För oss är det viktigt att vi agerar i enlighet med myndigheternas rekommendationer och då främst Folkhälsomyndighetens information. Samtidigt samverkar vi tätt med Region Uppsala, Länsstyrelsen i Uppsala län och andra ansvariga myndigheter. Den senaste informationen vi får uppdaterar vi kontinuerligt på uppsala.se.

Information på uppsala.se om coronaviruset

Vi får många frågor om hur vi begränsar smitta på arbetsplatser och skolor, och där kommer vi att agera utifrån nationella direktiv, eller från regionens smittskyddsenhet. Smittspridningen kan begränsas genom relativt enkla åtgärder som god handhygien och att stanna hemma vid luftvägssymptom.

Information på Folkhälsomyndighetens webbplats om coronaviruset

Vi har alla ett ansvar – särskilt mot våra äldre och de med nedsatt immunförsvar – att göra vad vi kan för att begränsa spridningen. Gör vi det räcker sjukvårdens resurser bättre till de som drabbas.

Det finns en fantastisk kraft i vårt samhälle när vi står upp gemensamt, precis som vi gjort många gånger tidigare.

Erik Pelling (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Uppsala kommun