Pressmeddelande

Utställningen Kulturstipendiater 2017 visas på Offkonsten

Tisdag 19 september invigs utställningen Kulturstipendiater 2017 på Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till 22 oktober.

Utställningen visar ett urval av verk inom foto, konsthantverk, ljudkonst och bildkonst tillsammans med kulturnämndens motiveringar. Verken är gjorda av mottagarna av Uppsala kommuns stipendium till kulturarbetare och Region Uppsalas kulturstipendier inom bildkonst.

Från kommunen fick Helena Laukkanen och Anders Ryman var sitt arbetsstipendium om 100 000 kronor. Natasha Dahnberg, Katarina Loelv, Jennie McMillen och Pia Ulfendahl fick stipendier om vardera 25 000 kronor för fortbildning. Regionens stipendier gick till Jenny Sunesson och Stuart Mayes.

– Kulturnämndens stipendier är betydelsefulla för att premiera och bidra till utvecklingen av starka konstnärskap i den växande storstaden Uppsala. Utställningen ger alla Uppsalabor möjlighet att lära känna årets konststipendiater och ta del av några av deras främsta verk, säger Peter Gustavsson, ordförande (S) i kulturnämnden i Uppsala kommun.

Utställningen invigs 17.00 i konstnärernas närvaro av Küllike Montgomery (MP), ordförande i kulturnämndens stipendieutskott. Anna Ehn, intendent för offentlig konst, och Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, berättar om konsten.

Uppsala kommun och Region Uppsala delar varje år ut kulturstipendier för att uppmuntra och stödja förtjänstfulla insatser inom kommunen och länets kulturliv. Mottagarna ska ha verksamhet förlagd till eller bo i Uppsala kommun respektive Uppsala län.

Under 2017 samarbetar kommunens kulturförvaltning och Region Uppsala i Offkonsten! c/o Teatergalleriet.

Mer information

Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott
Telefon: 
070-273 29 87
E-post: 
kullike@outlook.com

Anna Ehn, intendent för offentlig konst, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 86 80
E-post: anna.ehn@uppsala.se

Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent, Region Uppsala
Telefon
: 018-617 62 61
E-post
johannes.ehnsmyr@regionuppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson
Telefon:
 070-821 68 50