Nyhet

Utredning kring arenabygget klar

Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett vilka förutsättningar det finns för att bygga en ny anläggning för issporter till år 2022.

Tjänstepersonsutredningen har bland annat kommit fram till att rekommendera kommunstyrelsen att:

  • bygga en arena som rymmer 5 000 åskådare
  • att arenan placeras i kvarteret Kölen som ligger i Kungsängen, strax norr om reningsverket mot Fyrisån
  • att Uppsala kommun bygger och finansierar arenan i egen regi eftersom det enligt beräkningar är det mest effektiva vad gäller totalkostnad och genomförandetid.

Utredningen bedömer att en ny isarena kan vara klar till årsskiftet 2022/2023 om allt går som planerat. Detta förutsätter dock att kommunfullmäktige tar beslut snarast och att upphandling samt planarbetet inte drar ut på tiden på grund av överklaganden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har för att få ett bättre underlag inför beslut remitterat tjänstepersonsutredningen till berörda föreningar och organisationer. Kommunstyrelsen kommer eventuellt att ta beslut i ärendet 6 februari 2019 och kommunfullmäktige 25 februari 2019.

Läs utredningen om arenabygget.

För mer information

Patrik Hesselius. ledningsstrateg och utredare på Uppsala kommun
Telefon: 018-727 26 80
E-post: patrik.hesselius@uppsala.se