Pressmeddelande

Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda invigt

Utbildnings- och jobbcenter samlar en rad kompetenser för att hjälpa personer till arbete. Satsningen görs inom ramen för handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra, och centret invigdes på tisdagen av Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden och Lena Winterbom, arbetsmarknadsdirektör.

Utbildnings- och jobbcenter är en satsning för att kombinera utbudet av arbetsmarknadsinsatser med vuxenutbildning. Genom att integrera verksamheter i arbetsmarknadsförvaltningen, kombinera arbetsmarknadsinsatser med utbildning och öka tillgängligheten för medborgarna ska fler Uppsalabor kunna försörja sig själva.

– Vår målsättning är att fler ska ha möjlighet att arbeta och ha en förvärvsinkomst, och inte vara beroende av försörjningsstöd. Det är logiskt att placera ett av våra utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda mot bakgrund av att det är en stadsdel som under de kommande åren ska utvecklas till ett viktigt nav i Södra staden med många arbetstillfällen, säger Mohamad Hassan.

På utbildnings- och jobbcenter kan man gå en vuxenutbildning och få tips om jobb och praktik på samma ställe. Det går också att få stöd och vägledning av lärare, studie- och yrkesvägledare och utbildnings- och jobbcoacher. Man kan även använda lärcentrumytan för sina distansstudier. Ett besök på utbildnings- och jobbcenter ska kunna öka chanserna till jobb.

Utbildnings- och jobbcenter har funnits på plats sedan strax innan jul och medarbetarna har hunnit träffat många fler än de vågat hoppas på under de första månaderna.

– Genom att vi fått en så synlig placering har vi fått besök från många som inte visste om att det finns det här stödet att få. I januari och februari hade vi 900 besökare. Vi arbetar på ett nytt sätt här i Gottsunda - nära de vi finns till för. Vi har märkt att tröskeln att komma in till oss är väldigt låg. Det är vi glada för, säger Andreas Christoffersson, platschef i Gottsunda.

För mer information

Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 018-7271300
E-post: mohamad.hassan@uppsala.se

Andreas Christoffersson, platschef utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
Telefon: 018-7278688
E-post: andreas.christoffersson@uppsala.se