Pressmeddelande

​Uppsalas elever väljer som aldrig förr

Statistiken för Uppsalas skolval 2019 är klar - 96,3 procent har gjort ett aktivt val, vilket är en en ökning från tidigare år. Att eleverna gör ett aktivt skolval är viktigt eftersom det ökar deras möjlighet att få plats på den önskade skolan.

- Det är glädjande att se att antalet som gör ett aktivt skolval stadigt stiger. Ur ett likvärdighetsperspektiv är det viktigt att så många som möjligt använder sig av den valfrihet som skolvalet innebär, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

- Vi är självklart glada över att så många vårdnadshavare och elever är aktiva, säger Outi Ceder, chef för enheten resursplanering och antagning. Tittar man på enskilda årskurser har flest antal elever deltagit i valet av skola inför årskurs 6, hela 99,1 procent.

Nu börjar en period av placeringar inom fristående och kommunala grundskolor. Besked om placering kommer till vårdnadshavarna under perioden 1-12 mars genom e-tjänsten eBarnUngdom och via e-post. Därefter finns möjlighet till omval under perioden 15-25 mars, om någon elev inte är nöjd med sin placering.

I april kommer alla placeringar att vara klara. Först då går det att se hur många som fått sitt förstahandsval eller något av de två alternativen. År 2018 fick 98,5 procent av barn som sökte
till förskoleklass något av sina tre val. Bland de som valde till årskurs 1-9 fick 90,3 procent
något av sina tre val.

Här nedan redovisar vi hur många som gjort ett aktivt val i skolvalet 2019.

Till förskoleklass: 96,3% (av 2 629 inbjudna)
Till åk 4, 6, 7: 96,5 % (av 1 895 inbjudna)

Detaljerat resultatFörskoleklass: 96,3 % ( av 2 629 inbjudna)
Åk 4: 98,8% (av 252 inbjudna)
Åk 6: 99,1% (av 1 101 inbjudna)
Åk 7: 90,0 % (av 542 inbjudna)


För mer information:

Hedman Skoglund, kommunalråd
Telefon: 072-518 92 94
helena.hedman-skoglund@uppsala.se

Outi Ceder, chef för enheten utbildningsutbud och tilldelning
Telefon: 018-727 77 86
outi.ceder@uppsala.se

Stefan Berg, pressansvarig
Telefon: 0724-682683
stefan.berg@uppsala.se