Nyhet

Uppsalapaketet – ett historiskt avtal på gemensam satsning på hållbart resande och bostäder

Förra veckan avslutades förhandlingarna mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala gällande Uppsalapaketet, ett investeringspaket i miljardklassen för infrastruktur och bostäder i Uppsala. Läs kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwicks tankar om avtalet.

Som kommunstyrelsens ordförande i Uppsala är jag naturligtvis väldigt glad över detta avtal. Uppsalapaketet är en historisk investeringsplan som kommer skapa jobb och tillväxt i vår region i många år framöver.

Uppsala län är en snabbt växande region med en stark arbetsmarknad, hög takt i bostadsbyggandet och kunskapsintensiva industrier som ligger i framkant. Vi ser att potentialen finns för att fortsätta den positiva utvecklingen. Genom den här överenskommelsen med staten får vi rätt förutsättningar för att göra det.

I Uppsala har vi på kort tid nästan tredubblat bostadsbyggandet och därmed visat att vi antagit regeringens utmaning om att bygga bostäder, skapa jobb och att växa på ett hållbart sätt.

Genom avtalet med regeringen får vi ett Uppsalapaket med stora investeringar för fler bostäder. Totalt kommer 33 000 bostäder att byggas och av dessa kommer 10 000 vara hyresrätter. De områden i Uppsala som kommer att utvecklas är Bergsbrunna med omgivningar samt Södra staden och Gottsunda.

Avtalet innebär även investeringar i hållbart resande genom kapacitetsstark kollektivtrafik i form av spårväg.

Ett så här stort investeringspaket innebär givetvis positiva effekter på sysselsättningen. Vi beräknar antalet nya jobb i de nybyggda områdena till mellan 10 000 – 20 000. För hela Uppsala kommer fyra spår att starkt bidra till att 70 000 nya jobb kommer skapas till 2050.

Fyra spår, fler bostäder, jobbtillväxt och bättre kollektivtrafik kommer att underlätta vardagen för Uppsalaborna och skapa förutsättningar för att vår regions positiva utveckling kan fortsätta. Uppsalapaketet är också en investering som behövs för att nå Sveriges mål för jobb och fler bostäder.

Marlene Burwick

Läs mer om satsningen i pressmeddelandet från 11 december 2017.