Nyhet

Uppsala växer och så gör bostads- och lokalbehoven

På kommunstyrelsens möte den 11 december togs beslut om bostads- och lokalförsörjningsplaner för 2020–2024. Planerna är ett verktyg för Uppsala kommun för att hantera de närmaste årens behov av bostäder och lokaler för verksamheter som skola, förskola, bostäder för sociala behov och för äldre, idrottslokaler med mera.

– Vi ska bygga ett helt samhälle när vi utvecklar Uppsala. Den här planen visar att vi behöver nya skolor och förskolor till våra barn, bostäder för fler grupper och nya idrottshallar. Med en långsiktig plan kan vi ta höjd för framtiden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sammanfattningsvis ser behoven de kommande åren ut så här:

Bostäder

Behov av LSS-bostäder är stort, liksom behovet av så kallade sociala lägenheter.

Idrott, kultur och friluftsliv

Det finns ett ökande behov av satsningar på idrottshallar, konstgräsplaner, allaktivitetsplatser, simhall, fritidsklubbar, allaktivitetshus och bibliotek.

Pedagogiska lokaler

Behov av grundskoleplatser är större än den befintliga kapaciteten vilket betyder att tillfälliga lösningar ska tillskapas. När det gäller för- och gymnasieskola finns det en balans mellan behov och kapacitet.

Besluten som tagits innebär att hyreskostnaderna totalt kommer att öka med ungefär 250 miljoner kronor åren 2020-2024. En utblick över perioden 2020-2030 visar att investeringsbehovet ligger på cirka 7,6 miljarder kronor. Investeringsbehovet har en stark koppling till den prognosticerade befolkningsutvecklingen.

Läs beslutet om bostads- och lokalförsörjningsplaner för 2020–2024 i sin helhet (PDF, 28 MB)