Pressmeddelande

Uppsala mot trenden – allt fler medlemmar i föreningar

Till skillnad från i övriga landet ökar antalet medlemmar i Uppsalas idrotts- och fritidsföreningar i åldersgruppen 5–25 år. Det handlar om allt från scouter till hockey- och gymnastikföreningar. Det visar både Riksidrottsförbundets och kommunens egna siffror. Anmärkningsvärt är att den grupp som nationellt är svårast att behålla inom föreningslivet, flickor 13–16 år, ökar i Uppsala för tredje året i rad.

Siffrorna för 2016 kom i maj i år. De visar att medlemsantalet har ökat med 7,2 procent från 2015 till 2016 i gruppen flickor 1316 år. Även antalet pojkar i föreningslivet ökar i alla åldersgrupper. Kommunens siffror visar en högre procentuell ökning än Riksidrottsförbundets eftersom kommunen även mäter föreningar såsom scout-, dans- och cirkusföreningar.

– Vi tror att vår positiva trend beror på att kommunen tillsammans med föreningarna och Upplands idrottsförbund har gjort en långsiktig satsning för att behålla ungdomarna. Att behålla barn och ungdomar i föreningarna är ett viktigt arbete som stärker deras fysiska och psykiska hälsa på kort och lång sikt, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

2013 ändrade Uppsala kommun bidragsreglerna med inriktning att sätta barnet i första rummet. Med ändringen kom nya bidrag till, utvecklingsstöd och kvalitetspoäng. Kvalitetspoängsansökan är försedd med olika frågor som rör föreningens kvalitet. Där kan också föreningen ta del av ledarutbildningsstöd.

Utvecklingsstöd är projektmedel som föreningar kan ta del av för att göra större och mer omfattande arbete med bland annat kvalitet, inkludering och särskilda satsningar. Kommunens handläggare gör föreningsbesök där de tillsammans med föreningen går igenom frågor som likabehandlingsplan, krishanteringsplan och hur föreningen arbetar aktivt med att förankra dessa i praktiken. Föreningarna bedöms även utifrån hur de tar emot barn och ungdomars synpunkter.

– Vi arbetar med barns säkerhet och trygghet och olika kvalitetsdokument. En viktig aspekt är hur de arbetar med underrepresenterade grupper och hur de arbetar för att behålla de som slutar, säger Ewa Wennmark, fritidsstrateg.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Ewa Wennmark, fritidsstrateg
Telefon: 018-727 15 84
E-post: ewa.wennmark@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se