Pressmeddelande

Uppsala kulturskola går vidare med El Sistema till Gottsunda

Nu startar El Sistemaverksamheten i förskoleklass på Treklangens skola i Gottsunda. Sedan tidigare finns El Sistema i kulturskolans regi i Stenhagenskolorna från förskoleklass till årskurs 2. I och med beslutet om utökning fortsätter verksamheten hädan efter även i årskurs 3. En orkesterverksamhet byggs genom detta upp på skolorna.

El Sistema är ett socialt musikprojekt som bygger på gruppspel, kör, orkesterverksamhet och regelbundna familjeträffar. Projektet finns sedan några år i många länder och i flera svenska städer.

– Under tre fantastiska år har skolklasser i Stenhagen fått lära sig spela ett instrument, bilda orkester och hålla konserter för sina föräldrar tillsammans med professionella musiker. Nu bygger vi ut verksamheten så att barnen i Gottsunda får samma möjlighet. Det är svårt att tänka sig bättre satsningar för att långsiktigt stärka kulturlivet och den sociala sammanhållningen i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

I Uppsala finns El Sistema inom Uppsala kulturskola sedan 2015 på östra och västra Stenhagenskolorna. Eleverna sjunger, spelar fiol, cello och trombon i grupp och alla bildar en orkester tillsammans. Nu börjar också ett 40-tal barn i förskoleklass i Treklangens skola i El Sistema. Målet framöver är en stor El Sistemaorkester, med barn från Stenhagen och Gottsunda. Från hösten 2018 deltar totalt över 300 barn i Uppsala kulturskolas El Sistemaverksamhet.

– Nu startar Uppsala kulturskola El Sistemaverksamhet också i Gottsunda, vilket känns fantastiskt roligt. Vi ser fram emot att Uppsala kulturskola fortsätter att utvecklas lika starkt och med brett utbud de närmaste åren, säger Bo Frick, kulturskolechef, Uppsala kulturskola.

För mer information 
Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Mobil 070-638 10 75
E-post peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Bo Frick, kulturskolechef, Uppsala kulturskola
Mobil 018-727 20 77
E-post bo.frick@uppsala.se

Pressinformation
Ulrika Borg, pressansvarig
Mobil 072-468 64 95