Pressmeddelande

Uppsala konstmuseum föreslås få mer utrymme och bättre lokaler

Förstudien

Framtida konstverksamhet i Uppsala kommun, som blir offentlig fredag 19 januari, föreslår att Uppsala konstmuseum fortsätter att utveckla sin verksamhet. En utökad verksamhet ökar Uppsalas attraktivitet och möter framtidens behov i en växande kommun. Förutsättningen för detta är utökade och bättre anpassade lokaler.

Förstudien innehåller fyra förslag till nya tänkbara lokaliseringar av ett utvecklat konstmuseum och ett förslag framtaget på initiativ från Statens Fastighetsverk till ombyggnad och expansion av Uppsala slott. Studien förordar att en fördjupad utredning görs av två av förslagen: kvarteret Hugin och kvarteret Ångkvarn. Uppsala slott är en angelägenhet för kommunens identitet och staden som besöksmål. Utveckling av Uppsala slott och dess omgivande miljö bör därför utredas särskilt.

Utredaren Jane Nilsson från Malmö konstaterar att Uppsala konstmuseum i dagsläget befinner sig i en intressant utvecklingsfas, med starkt ökande besökssiffror och hög aktivitet inom utställningar och program. För att möta behoven i ett kraftigt växande Uppsala föreslår hon att konstmuseet ges nya, större och förbättrade lokalmässiga förutsättningar. Detta för att kunna driva en tillgänglig verksamhet i större format som attraherar kommuninvånare, aktiva inom konstområdet och tillresta besökare såväl från Sverige som från utlandet.

– Konst och kultur spelar en viktig roll när Uppsala växer, och förstudien ger en färsk och värdefull bild över hur vi kan utveckla konstmuseet. Nu kommer kulturnämnden att lyssna in synpunkter och samtala kring förslagen, för att kunna ta nästa steg för att stärka konstens ställning i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Jane Nilsson föreslår att en utökad konstmuseiverksamhet bland annat ska innehålla mer utställningsverksamhet, spetsverksamhet inom konstpedagogik, internationella utbyten samt forskning inom det konstnärliga och konstvetenskapliga fältet i laborativa miljöer. Museet kan utveckla sin roll som mötesplats och fungera som arena för evenemang kring kultur, demokrati och yttrandefrihet för civilsamhälle, föreningar och folkbildning. Likaså kan det fylla en representativ funktion för Uppsala kommun, organisationer och näringsliv. Viktiga samarbetspartner är Uppsala universitet och Region Uppsala.

Läs hela förstudien på uppsala.se Framtidens konstverksamhet.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon:
070-638 10 75
E-post:
peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Sten Bernhardsson, kulturdirektör
Telefon:
018-727 17 85
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50