Pressmeddelande

Uppsala kommuns hedersstipendiater 2016 är utsedda

Uppsala kommuns hedersstipendier 2016 går till Klaus Pontvik och Nils Erik Sparf. Det beslutade kulturnämnden den 24 november. Hedersstipendiaterna får var sitt konstverk till ett värde av 10 000 kronor.

Kulturnämndens hedersstipendium har delats ut varje år sedan 1977. En eller flera personer tilldelas hedersstipendium i form av ett konstverk. I år till ett sammanlagt värde av 20 000 kronor samt ett diplom utformat av konstnären Ulla Fries. Utdelning sker i samband med kulturnämndens decembersammanträde.

– Årets hedersstipendiater är två Uppsalaprofiler, som var och en inom sitt område betytt och betyder mycket för Uppsalas musikliv. Vi är glada att utse Klaus Pontvik och Nils Erik Sparf till hedersstipendiater för 2016, säger Küllike Montgomery (MP), sammankallande i Kulturnämndens stipendieutskott.

Hedersstipendiat: Klaus Pontvik

Klaus Pontvik föddes i Uruguay och flyttade till Uppsala för snart 30 år sedan. Han är utbildad miljöagronom vid SLU och sedan länge verksam entreprenör inom kulturområdet. Han drev Ekocaféet i många år – en mötesplats för avkoppling, samtal, mat och kultur. Och han har just arrangerat Uppsalas trettonde Internationella Gitarrfestival – ett evenemang som rankas som en av de främsta gitarrfestivalerna i världen.

Kulturnämndens motivering:

Uppsala kommuns hedersstipendium 2016 tilldelas Klaus Pontvik för att han med gästfrihet, kreativitet, kvalitet och kärlek till Uppsala skapat mötesplatser för kultur- och musikälskare. Med Uppsala Internationella Gitarrfestival har han skapat ett evenemang som låter tala om sig långt utanför Sveriges gränser.

Hedersstipendiat: Nils Erik Sparf

Nils Erik Sparf är född i Boda, Dalarna och kommer från en spelmanssläkt. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och vid Musikkonservatoriet i Prag. Nils Erik Sparf är stråkmusiker och spelar både violin och viola. Han är medlem i Drottningholms Barockensemble, Uppsala Kammarsolister och konsertmästare vid Uppsala Kammarorkester. Uppsala Kammarsolister är en stråkensemble i världsklass med fem av Sveriges främsta musiker. Genom sin populära kammarmusikserie på Uppsala Konsert & Kongress intar ensemblen en viktig ställning i Uppsalas musikliv. Uppsala kammarsolister är också en uppskattad förebild för barnen inom Uppsala kulturskolas El Sistema.

Kulturnämndens motivering:

Uppsala kommuns hedersstipendium 2016 tilldelas Nils Erik Sparf för att han under lång tid varit en stor tillgång för Uppsalas musikliv. Med en naturlig musikalitet och ett starkt personligt spel som är både berörande och berättande har han inspirerat medmusikanter och lyssnare inte bara i Uppsala, men över hela världen. Nils Erik Sparf är en virtuos, men virtuositeten är aldrig ett självändamål – musiken och publiken står alltid i centrum.

För mer information

Küllike Montgomery (MP), sammankallande i kulturnämndens stipendieutskott
Telefon: 070-273 29 87
E-post: kullike.montgomery@pol.uppsala.se

Presskontakt
ErikBoman, presschef
Telefon: 018-727 18 99