Pressmeddelande

Uppsala kommun vill ha statligt servicekontor i Gottsunda

Uppsala kommun arbetar aktivt för att ett statligt servicekontor placeras i Gottsunda. På kommunstyrelsens sammanträde 29 maj föreslås att kommunen skriver brev till finansdepartementet i ärendet. På de servicekontor som finns idag samverkar Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Arbetet för en placering i Gottsunda är del av den reviderade handlingsplan för Gottsunda som kommunstyrelsen antog i mars.

- Gottsunda ska bort från polisens lista över särskilt utsatta områden. För att lyckas behöver samhällsnärvaron och servicen i Gottsunda öka. Ett statligt servicekontor skulle vara ett stort steg i rätt riktning och vi hoppas att vår påtryckning på regeringen ger resultat, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

I maj 2018 lämnade utredningen om statlig serviceorganisation i sitt slutbetänkande, ”Statliga servicekontor – mer service på fler platser”, förslag på vilken service som ska finnas på kontoren och på vilka platser servicekontor ska finnas. I utredningen föreslås att 27 nya servicekontor öppnas senast den 31 december 2020, varav ett i Gottsunda.

Efter kommunstyrelsens beslut kommer kommun skriva till finansdepartementet samband med regeringens pågående budgetarbete, för att lyfta fram vikten av en placering av ett servicekontor i Gottsunda.

Sedan kommunstyrelsen antog handlingsplanen för Gottsunda 2018 har flera åtgärder vidtagits som gett resultat. Bland annat arbetsmarknadsförvaltningens satsning på ett Utbildnings- och jobbcenter, dit över hundra personer söker sig varje vecka med frågor om utbildning och arbete.

 

 

För mer information