Nyhet

Uppsala kommun vill bygga nya bostäder i Skyttorp

Vid ett möte med plan- och byggnadsnämnden 13 februari beslutade kommunen att pröva möjligheten att bygga 33 nya bostäder i Skyttorp. Både villor, parhus, radhus och flerbostadshus.

Skyttorp är en av kommunens prioriterade tätorter och nu tas detaljplaner fram som ska bidra till en planberedskap på ungefär 400 bostäder i Uppsalas prioriterade områden.

Det är viktigt att tätorterna kompletteras med fler mindre och billiga bostäder nära kollektivtrafiken för att stödja den befintliga servicen. Detta i linje med landsbygdsprogrammet.

Man uppskattar att beslut kan tas till kvartal fyra 2021 om planprocessen kan genomföras i sin helhet. Placering och utformning av ny bebyggelse ska ske varsamt och med stor hänsyn till omgivande bebyggelse och natur- och terrängförhållanden.

Läs landsbygdsprogrammet för Uppsala kommun