Pressmeddelande

Uppsala kommun ska få ny logotype och visuell identitet

Uppsala kommuns grafiska profil och logotype är från 1986 och behöver anpassad till dagens digitaliserade värld. På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunen därför tagit fram en ny visuell identitet och logotype.

Förslag på förändring av Uppsala kommuns logotype

– Nu har vi tagit fram en ny, modern visuella identiteten som gör att all kommunikation från Uppsala kommun blir enkel att känna igen, oavsett vilken verksamhet som är avsändare. Det kommer stärka och effektivisera kommunens kommunikation och underlätta för kommuninvånarna, säger stadsdirektör Joachim Danielsson.

Uppsala kommun har i nuläget många olika varumärken, logotyper och identiteter som behöver hanteras och underhållas. Det är resurskrävande, dyrt och ineffektivt, men också otydligt för kommuninvånarna utifrån ett mottagarperspektiv.

Förslaget till ny logotypen består av en symbol och ett ordmärke. Den har tagits fram för att passa för såväl fysisk, på skyltar och i tryckt material, som i digital kommunikation. Logotypen är responsiv, vilket innebär att den kan fungera i olika miljöer och under olika förutsättningar. I logotypens ordmärke föreslås typsnittet Source Sans Pro användas. Det är ett fritt typsnitt tillgängligt med öppen källkod, anpassat för digital och analog användning.

Övergången till den nya visuella identiteten kommer att genomföras successivt.

I ceremoniella sammanhang föreslås samtidigt kommunen återta stadsvapnet i sin ursprungliga form med bild och blasonering (beskrivande text) från 1943. År 1986 ändrades såväl blasonering och bild.

Den beskrivande text som inom heraldiken fastställer hur stadsvapnet ska se ut föreslås åter bli: ”I blått fält ett gående utåtseende, krönt lejon (leopard) av guld med röd beväring, därest dylik skall användas.”

Information om kommunvapen i Sverige finns på Wikipedia.

Förslaget om ny visuell identitet och logotype kommer att tas upp på kommunstyrelsens möte den 30 maj och sedan beslutas av kommunfullmäktige i juni.

För mer information

Marica Nordwall, kommunikationsdirektör
Telefon: 018-727 65 09
E-post: marica.nordwall@uppsala.se

Kristian Florell, enhetschef, varumärkesutveckling
Telefon: 018-727 10 81
E-post: kristian.florell@uppsala.se

Presskontakt

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99
E-post: erik.boman@uppsala.se