Pressmeddelande

Uppsala kommun ser över möjligheten att ta emot Dalkurd

Uppsala kommun förbereder en plan för att kunna ta emot fotbollslaget Dalkurd om de beslutar sig för att flytta sin elitverksamhet till Uppsala.

Superettanlaget Dalkurd från Borlänge har aviserat intresse att flytta till Uppsala och därför kontaktat kommunen som nu tar fram en plan för att kunna tillmötesgå de behov som Sirius – som leder Superettan – och ytterligare ett elitlag har.

– Sirius har under 109 år på ett fantastiskt sätt bidragit till att utveckla Uppsala som idrottsstad och är ett föredöme med sin profil som en förening med både elitsatsning och breddidrott. De är viktiga för att sätta en positiv bild av Uppsala och kommer fortsätta vara betydelsefulla i detta arbete också i framtiden, säger Rickard Malmström, (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Samtidigt välkomnar Rickard Malmström möjligheten att Dalkurd flyttar till Uppsala, en kommun där klubben har många anhängare.

– Dalkurd är ett ungt lag som utvecklats snabbt och jag tror att de med sin idrottsliga och sociala verksamhet kan nå nya grupper i Uppsala och öka intresset för fotboll och idrott.

På kommunen ser man nu över vilka möjligheter som finns för att möte de behov som finns hos de båda elitlagen vad gäller bland annat träningstider.

Dalkurd kommer fatta beslut om och i så fall vart de i så fall ska flytta vid ett extra årsmöte den 6 september.

– Uppsala är idag en storstad, och vi beräknar att vi kommer att ha 300 000 invånare om 15 år – självklart har vi utrymme för två elitlag inom fotbollen, menar Rickard Malmström (MP).

Uppsala kommun presenterade för ett år sedan sina planer för att bygga nya arenor för en rad idrotter. Bland annat ska fotbollsarenan på Studenternas byggas om i två etapper och få fler läktarplatser. Den första etappen beräknas vara klar 2019 och etapp två år 2020. Det blir både fler sittplatser och fler ståplatser. 8 000 platser som, vid behov, kan bli 10 000 genom att omvandla en del av sittplatserna till ståplatser.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se