Pressmeddelande

Uppsala kommun satsar på idrottsarrangemang

Uppsala kommun ska genom att upprätta partnerskap med föreningar underlätta genomförandet av idrottsarrangemang och cuper för barn och ungdomar. Partnerskapet innebär att kommunen minskar avgiften för övernattning i skolor och idrottshallar med 50 procent och hjälper till med kommunikationen av idrottsarrangemang.

Den minskade avgiften för övernattning och matbespisning i skolor med 50 procent innebär att kommunen gör det möjligt för arrangerande förening att behålla eller till och med sänka deltagaravgiften för föreningar vid olika idrottsarrangemang och cuper.

Idrottsarrangemang av olika slag är en viktig mötesplats för barn och ungdomar oavsett kön och nationalitet. Partnerskapet innebär att kommunen minskar avgifter för övernattning i skolor och hyra av matbespisning, bistår föreningar med att säkerställa idrottsanläggningar för spel, skolor för övernattning, matbespisningsmöjligheter, lokalvård och transporter och även med kommunikationsinsatser.

– Idrott är ett bra sätt att stärka integration och gemenskap. Med hjälp av partnerskapet kan vi från kommunens sida dessutom underlätta för föreningarnas viktiga arbete med att ge barn och unga en bättre hälsa för hela livet, säger Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden.

Att genomföra idrottsevenemang som lockar många deltagare och åskådare innebär ett omfattande arbete. Ett arbete som många gånger bygger på ideella insatser för arrangörsföreningarna. Ett partnerskap ska underlätta för föreningarna att orka med att genomföra sådana arrangemang. Detta genom att kommunen underlättar för tillgång till lokaler och samordning av olika tjänster som lokalvård, transporter och kommunikation.

– Vår förhoppning är att fler föreningar i och med det här stödet från kommunen ska våga och orka genomföra arrangemang för våra barn och ungdomar. På sikt är det bra för oss att det i kommunen finns erfarenhet och kompetens av att arrangera evenemang som lockar många människor, säger Josefine Åhrman, avdelningschef för idrott och fritid.

För mer information

Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden
Telefon: 018-727 13 15
E-post: rickard.malmstrom@uppsala.se

Josefine Åhrman, avdelningschef idrott och fritid
Telefon: 018-727 42 86
E-post: josefine.ahrman@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27