Pressmeddelande

Uppsala kommun satsar på forskning inom hållbar stadsutveckling

Uppsala kommun och Uppsala universitet har inlett ett samarbete där två postdoktorer och en kommundoktorand ska anställas i gemensam regi för att samverka kring forskning inom hållbar stadsutveckling. Den av forskningen genererade kunskapen ska vara till stöd för Uppsalas strategiska planering.

Uppsala kommun satsar på forskning inom hållbar stadsutveckling

Forskarna ska vara placerade i skärningspunkten mellan kommunen och universitetet och bli väl förtrogna med såväl kommunens som universitetets och forskningsvärldens arbetssätt, kompetenser och perspektiv. Tjänsterna har tillkommit med stöd av det strategiska partnerskapet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun.

- Närheten till våra två universitet är en stor lyx för oss i Uppsala. Med det här projektet kan vi ta ett långsiktigt ansvar kring hållbar stadsutveckling samtidigt som vi knyter Uppsala universitets forskningsprojekt närmare kommunen. Målet är en löpande kunskapsöverföring mellan forskningen och kommunen vilket stärker både kommunen och universitetet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Tvärvetenskaplig och sektorövergripande forskning skapar förutsättningar för nära samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. Uppsala universitet har därför stor potential att skapa värden för sina samarbetspartners och ta sig an samhällsutmaningar i nära samarbete med dem, säger Johan Edman, Samverkansledare Uppsala universitet Innovation

- Kommunen och universitet samverkar redan idag på många områden. Fokus i de här projekten ligger inom hållbart samhällsbyggande och hur Uppsala kommun når målen för samhällsbyggnad och klimatpåverkan. Att arbeta gränsöverskridande mellan forskning och praktik är avgörande för utvecklandet av en hållbar och attraktiv stad, avslutar Sara Bjurström, avdelningschef strategisk planering på Uppsala kommun.

Tjänsterna planeras tillsättas under hösten och kommer finansieras 50 procent av Uppsala universitet och 50 procent av Uppsala kommun.

För mer information